Espoon Kirkkojärven kevyen liikenteen väylän korotus

Espoon Kirkkojärvellä on vesi edelleen korkealla ja Twitterissä tuli vastaan havainnollistava video, jossa kevyen liikenteen väylä oli poikki ja ehdotettiin väylän korotusta, jolloin se voisi toimia myös tulvavallina.

Tein aiemmin tulvahuipun aikaan alueesta virtausmallin. Tuolloin sille ei ollut sen kummempaa käyttöä kuin todeta, että malli toisti kohtuullisesti alueella olevan tulvan. Myöhemmin sillä tuotettiin Vesistömallijärjestelmään Kirkkojärven alueen vedenkorkeus-tilavuus-käyrät. Virtausmalli on laadittu HEC-RAS-ohjelman 2D-mallilla, jonka avulla on todella helppoa ja nopeaa tuottaa näyttävän näköisiä tuloksia. Tällöin on entistä tärkeämpää ymmärtää katsoa tulosten taakse ja Kirkkojärvenkin kohdalla todeta/paljastaa, että mallista mm. puuttuu todellinen Espoonjoen uoma (askartelin Maanmittauslaitoksen km2-korkeusmalliin käsipelillä 1,5-2 metrin syvyisen kapean ojan), jo 9 vuotta vanhasta korkeusmallista puuttuu mm. Kirkkojärven koulu ja virtaamahavainnotkin ovat ymmärtääkseni epävarmoja. Tulokset kuitenkin vastasivat kohtalaisella tasolla alueelta otettuja tulvavalokuvia.

Tietämättä sen enempää mitä toimenpiteitä Kirkkojärvellä on meneillään, päätin käyttää lounastauon puistokäytävän vaikutusten selvittämiseen. Tielinjan korotus on helppoa, jos malliin on alun alkaen viety avoimen Digiroad -aineiston teiden keskilinjat. Valmiiksi löytyvää tielinjaa voi korottaa esim. pato/pengertoiminnon avulla.

Kirkkojärven puistokäytävän korotus. Harmaa täyttä on korotusta, harmaa viiva alkuperäinen korkeus. Kirkkokatu kuvassa oikealla.

Kun tietä korottaa tarpeeksi, on tietysti selvää ettei vesi enää mene sen yli. Mallilla tuli kuitenkin myös selvitettyä, ettei tulva-alueen pienentäminen tietä korottamalla muuta jäljelle jäävän tulva-alueen vedenkorkeuksia. Ei ainakaan niin, että tulva-alue juuri muuttuisi. Vedenkorkeuden muutokset pyörivät sentin tasolla, mikä lähtötietojen epävarmuudet huomioiden on merkityksetöntä. Isompaa muutosta taisi tulla sillä, että ao. gif-kuvan  tulva-alueiden syvyyksien värimääritykset eivät menneet ennen-jälkeen -kuvissa yksiin 🙂