Satelliittikuvien hyödyntäminen virtausmallinnuksessa

English summary and a wrap-up for busy TL;DR people: This post is about calibrating a hydraulic model with remote sensing imagery. Remote sensing is a great help, but does not replace traditional, continuous and reliable hydrological observations. The example is from Lake Kuortaneenjärvi and Lapuanjoki River area and based on April 2018 flood. 

Tulvakartan laatiminen järvelle on melko yksinkertaista. Määritetystä vedenpinnan korkeudesta vähennetään maanpinnan korkeus, jolloin tuloksena saadaan vesisyvyys eri kohdissa. Jos ja kun järvi laskee jokeen, ei vakavesikarttaa voi kuitenkaan jatkaa loputtomiin alavirtaan joen kaltevan vesiprofiilin vuoksi. Kaltevuus riippuu mm. joen pohjan pituuskaltevuudesta tai vesitilanteen mukaan muuttuvista virtaamasta, joen alajuoksun vedenkorkeudesta tai vaikka jääpadoista. Virtavesien vedenkorkeuksia voidaan selvittää virtausmallin avulla, jossa uoma on yksinkertaisimmillaan esitetty virtaussuuntaan nähden kohtisuorasti olevien poikkileikkauksien avulla. Vesi ylimmästä poikkarista sisään ja alimmasta ulos, jos oikaisaan ja yritettään päästä hiljalleen asiaan 🙂

Juts another nice image to catch your attention 😉

Virtausmallin laskemien vedenkorkeuksien tarkistamiseen tarvitaan havaintoja. Vaikka vedenkorkeuden havaintoverkko kattaa noin 870 asemaa, ei havaintoasemia satu kovin tiheästi saman vesistön varrelle. Ja kun virtausmalliin joutuu monesti kiinnittämään yhden vedenkorkeusaseman alapuoliseksi reunaehdoksi, ei varsinaiseen mallinnettavaan alueeseen välttämättä enää olekaan havaintoja. Toinen havaintoihin liittyvä haaste on se, että suurin osa havainnoista edustaa normaalia vesitilannetta. Pelkkien uomassa pysyvien vedenkorkeuksien mukaan kalibrointi ei kovin varmaa perustaa anna uomasta leviävien tulvien todenmukaiseen toistamiseen. Vähän kuin opettelisi ajamaan pikkuautoa ja lähtisi niillä opeilla täysperävaunun rattiin.

Joen vedenpinta poikkileikkauksessa ennen tulvaa ja tulvan aikana.

Mistä lisää havaintoja? Tässä kohtaa kentällä tehtävät yksittäisetkin tulvahavainnot ovat tärkeitä. Kiitos kaikille työn, mielenkiinnon ja vapaaehtoisuuden puitteissa havaintoja tekeville! Toinen lähde on kaukokartoitus. Netissä on useita paikkoja, joissa voi kuka tahansa katsella satelliittien napsimia kuvia ja värittää niitä eri filttereillä. Sentinel Hubista löytyy Playground ja EO Browser, joista löytyy tällä hetkellä hyödyllisimmäksi todetun Sentinel-2 -satelliitin kuvia.

EO Browser

Pilvettömältä taivaalta otettu kuva näyttää NDWI-filtterillä (Normalized Difference Water Index) kivasti vesialueet. Toki silmä pitää pitää kädessä, sillä esim. pilvien varjot ja näin keväällä lumi voivat värjäytyä sinisävyiseksi. Samoin tulvan peittämän ja ihan vaan kostean, tumman maanpinnan  ero voi olla häilyvä ja vihreän kasvillisuuden seassa oleva tulva voi olla vaikea tulkita. Vaikka optinen satelliitti kuvaisi kuinka monella kanavalla, muodostaa pilvi aina jonkinlaisen häiriön kameran ja maanpinnan väliin. Eli kun satelliitti joskus sattuu ylittämään mielenkiinnon kohteena olevan alueen, pitää toivoa että sää on kirkas. Näiden pitäisi sitten vielä natsata vesistön tulvahuipun kanssa.. Sentinelin tulevat ylilentoajat saa muuten Euroopan avaruusjärjestö ESAn sivuilta esim. Google Earthiin avautuvana .kml-tiedostona.

Sentinel-satelliitin ylilentojat Google Earthissa

Muutama vuosi sitten tuli tehtyä SYKEn Vesistömallijärjestelmää varten pientä virtausmallipohjaista tarkistusta Kuortaneenjärven purkautumiskäyrästä (eli mikä on järven luusuan virtaama eri vedenkorkeuksilla). Tätä varten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus mittasi poikkileikkauksia, joista laadin HEC-RAS-mallin ja mallinsin purkautumiskäyriä sekä nykytilanteelle että muutamille perkaus- ja patomuokkausvaihtoehdolle. Havaintojen puolesta tämä on siitä hyvä kohde, että itse järven vedenkorkeuden seurannan lisäksi hieman Lapuanjokea alaspäin löytyy Karan sillan havaintoasema. Kun Karan sillan vedenkorkeushavaintoja ja niistä johdettua virtaamaa käyttää mallin lähtötietoina, voi ylimmän poikkileikkauksen mallinnettuja vedenkorkeuksia vielä verrata Kuortaneenjärven havaintoihin. Mallinnettavalta alueelta voi sitten vaikka toivoa sopivaa optista satelliittikuvaa täydentämään havaintoja.

..ja varmaan arvasittekin että sellainenhan löytyi kun tätä juttua on jo näin pitkälle pohjustettu 🙂 Tallensin Sentinel Hubista 21.4. tilanteen kuvana ja väänsin sen itse koordinaatistoon. Sitten mallinsin kuluvan huhtikuun tapahtumat yhdellä muuttuvan virtauksen mallinnuksella. Poikkeuttamalla jo aiemmin ihan realistisia arvoja sisältäneitä, uoman ja tulva-alueen pinnan  karkeutta kuvaavia Manningin kertoimia mallinnettu ja havaittu tulva-alue napsahtivat ihan kohtuullisesti kohdalleen.

21.4.2018 otetusta Sentinel-2 NDWI-värjätystä kuvasta tulkitun tulva-alueen (sininen) ja HEC-RAS-mallinnuksen (punainen) vertailua.

Myös Kuortaneenjärven mallinnettu ja havaittu pinta seurailevat kivasti toisiaan, poislukien pieni sekoilu tulvan alkaessa, mutta tämä selittynee tarkistamattomien virtaama-arvojen käytöllä. Virtaama tuskin  laski  14.-18.4. jaksolla, mutta tuon jälkeen palattiin taas nousu-uralle.

Kuortaneenjärven havaittujen ja laskettujen vedenkorkeuksien vertailua

Hyvä kirjoitus pyrkii aina poimimaan jonkun pointin alustuksesta ja vetämään tekstin yhteen. Hoidan poiminnan animoituna giffinä, josta näkyy miten tuo joen vedenpinnan profiili on jopa heti järven jälkeen kalteva. Hieman, mutta kuitenkin:

Kuortaneenjärven luusuan ja Lapuanjoen alun pituusprofiili huhtikuussa 2018

Ja summaus: Satelliittikuva toi varmuutta virtausmallin antamiin tuloksiin ja tällä parametrisetillä uskaltaisi jo huomattavasti varmemmin lähteä mallintamaan harvinaisia, keskimäärin 50 tai 100 vuoden välein esiintyviä tulvia. Virtausmallintajana en lähtisi korvaamaan perinteistä havaintoverkkoa kaukokartoituksella vaan täydentämään. Satelliittikuvista ei saa pitkää aikasarjaa esim. toistuvuusanalyysia varten, mutta tietyn ajanhetken pistemäisen havainnon se täydentää hienosti laaja-alaiseksi tilannekuvaksi. Näissä hommissa tietoa on vielä harvoin liikaa.

Linkkivinkkejä:

 

Espoon Kirkkojärven kevyen liikenteen väylän korotus

Espoon Kirkkojärvellä on vesi edelleen korkealla ja Twitterissä tuli vastaan havainnollistava video, jossa kevyen liikenteen väylä oli poikki ja ehdotettiin väylän korotusta, jolloin se voisi toimia myös tulvavallina.

Tein aiemmin tulvahuipun aikaan alueesta virtausmallin. Tuolloin sille ei ollut sen kummempaa käyttöä kuin todeta, että malli toisti kohtuullisesti alueella olevan tulvan. Myöhemmin sillä tuotettiin Vesistömallijärjestelmään Kirkkojärven alueen vedenkorkeus-tilavuus-käyrät. Virtausmalli on laadittu HEC-RAS-ohjelman 2D-mallilla, jonka avulla on todella helppoa ja nopeaa tuottaa näyttävän näköisiä tuloksia. Tällöin on entistä tärkeämpää ymmärtää katsoa tulosten taakse ja Kirkkojärvenkin kohdalla todeta/paljastaa, että mallista mm. puuttuu todellinen Espoonjoen uoma (askartelin Maanmittauslaitoksen km2-korkeusmalliin käsipelillä 1,5-2 metrin syvyisen kapean ojan), jo 9 vuotta vanhasta korkeusmallista puuttuu mm. Kirkkojärven koulu ja virtaamahavainnotkin ovat ymmärtääkseni epävarmoja. Tulokset kuitenkin vastasivat kohtalaisella tasolla alueelta otettuja tulvavalokuvia.

Tietämättä sen enempää mitä toimenpiteitä Kirkkojärvellä on meneillään, päätin käyttää lounastauon puistokäytävän vaikutusten selvittämiseen. Tielinjan korotus on helppoa, jos malliin on alun alkaen viety avoimen Digiroad -aineiston teiden keskilinjat. Valmiiksi löytyvää tielinjaa voi korottaa esim. pato/pengertoiminnon avulla.

Kirkkojärven puistokäytävän korotus. Harmaa täyttä on korotusta, harmaa viiva alkuperäinen korkeus. Kirkkokatu kuvassa oikealla.

Kun tietä korottaa tarpeeksi, on tietysti selvää ettei vesi enää mene sen yli. Mallilla tuli kuitenkin myös selvitettyä, ettei tulva-alueen pienentäminen tietä korottamalla muuta jäljelle jäävän tulva-alueen vedenkorkeuksia. Ei ainakaan niin, että tulva-alue juuri muuttuisi. Vedenkorkeuden muutokset pyörivät sentin tasolla, mikä lähtötietojen epävarmuudet huomioiden on merkityksetöntä. Isompaa muutosta taisi tulla sillä, että ao. gif-kuvan  tulva-alueiden syvyyksien värimääritykset eivät menneet ennen-jälkeen -kuvissa yksiin 🙂

Consideration of river ice breakup uncertainties in HEC-RAS

(Update on 2/1/2018:  I finally decided to finish and publish this private blog post about handling the uncertainties in the ice jam modelling of HEC-RAS software. The reason to do this on a holiday day is a new HEC-RAS River Ice Modeling forum, which was just founded on the already excellent HEC-RAS help forum.)

This has nothing to do with rive ice breakup, it’s just a too nice photo to ignore 🙂

River ice breakup jams may cause significantly high water elevations. In some regions they may be the only source of floods in terms of flooding outside the river banks.  If it is challenging to obtain all the information for  an open water flood (i.e. without ice), it surely is the case with river ice. In addition to the basic data (discharge, downstream water elevation, Manning’s roughness coefficients) river ice simulations in HEC-RAS require for example the following information:

  • the location of the ice jam toe
  • ice jam and solid ice cover roughness (Manning’s n)
  • cross section range where the ice jam is allowed to form up
  • several ice jam parameters like porosity, maximum under ice velocity, friction angle, K1 stress ratio etc.

Now, a very good question is, that are you in the first place able simulate a single “representative” ice jam scenario by just locking the parameters with single and default values? By doing so at least I, as a modeller, would be really hesitant to give the customer a reliable estimation about the ice jam probability or the damage potential of the ice jam flood. As each winter and ice breakup event will have a different discharge, ice jam formation location, downstream water elevation and ice volume contributing the ice jam, it would be quite dangerous to lock yourself up with a single parameter set. Neither can we be sure about the correctness about the model’s default values for the ice cover parameters. And it is always a good practice to clarify the uncertainties in your modelling project anyway.

..especially when there is a way to do this efficiently in HEC-RAS! You can use VBA code to change the HEC-RAS parameters. This can be done by using the HECRASController API or semi-automatically to modify the source HEC-RAS files (geometry file, boundary condition file and simulation plan file). I did the latter with VBA – as I couldn’t figure out how to manage the varying location of the ice jam toe and allowed ice jam length. The results were however dug out of the hundreds of simulations by the help of Chris Goodell‘s amazing book, where the usage of HECRASController is covered in detail.

The basic idea is to define each parameter a typical range, generate hundreds of parameter combinations and then perform the simulations and  analyse the results. It is unnecessary to mention, that local knowledge and observations are a crucial help in this work. The amount of data is huge in this method, but with some automation it will not take much more time compared to old fashioned single-parameter-modelling. As a result you will get a more confident picture about the significance of each parameter. Some parameters are of course obvious (like the amount of ice in the ice jam), but the ice jam location, downstream water elevation and discharge may cause varying effects thorough the river reach. Further work is still needed for example in handling the joint probability of discharge and sea water level.

For example in a river profile picture below you can see how the same flood water elevation in the upstream may be achieved with very different sea level elevations, ice jam locations and ice volumes. Discharge can’t be seen on these profiles, but that varied a lot as well.

Results may be also taken into a more abstract level like “point clouds” below. I got a lot of inspiration for these point cloud figures from professor Keith Beven’s generalized likelihood uncertainty estimation (GLUE) papers. I can highly recommend his books and papers around uncertainty estimation. Each little picture below contains the same amount of water elevations (n=936) but they are presented against different parameter or boundary condition.

This HEC-RAS method has been applied for four Finnish rivers when it comes to ice jams. As the method is of course capable of simulating the corresponding open water situation, you can use this to obtain rating curves for lake outlets without any real or insufficient observations. But back to floods: Water elevations can be further refined into flood inundation maps, where the parameter uncertainty is taken into account. An example of this is presented below:

I presented a project covering this method in the 19th CRIPE workshop in Whitehorse, Canada. I think I have never been so nervous to give a presentation as the quality of the workshop was so high and there were the best river ice experts and gurus in the audience. I was glad (and relieved) to receive positive feedback and people encouraged me to continue with this topic. I highly recommend the CRIPE workshops for anyone interested in river ice research. There were not too many of us from Europe.

The project by the way is a joint project between Finnish Environment Institute and  Centre for Economic Development, Transport and the Environment for South Ostrobothnia. The river ice breakup modelling is a part of a larger entity around developing the estuary of River Kyrönjoki. There is a great blog post (in Finnish) about the entity in here. At the moment we have done the simulations for the current river bed and identified some interesting locations to where some modifications will be applied. We will apply the model geometry and run the same simulations again and see if the alterations have any significant and cost-effective benefits.

Below is my CRIPE 2017 presentation about river ice breakup modelling and how we took the uncertainties account:


We also wrote a conference paper about this. A direct link to our paper is here and the complete proceedings of the workshop can be found here.

Do you have any questions, comments or suggestions for this topic? Have your say in the comments below, please!